Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedan finnes information om vad som ingick i releasen för juni, 2019. Release: 6.6.0.0

XTND BACKEND

Ny Ordersökfunktionalitet

Ny funktionalitetOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu utökad ordersökningen med fler sökfält. Detta inkluderar bland att kunna begränsa sökningen med från och till önskat leveransdatum, leveransnamn, adress och rutt. Vi har även implementerat möjligheten att på användarnivå bestämma vilka kolumner som skall visa i tabellen för sökresultatet. För att ställa in vilka kolumner som skall visas så klickar man på kugghjulsikonen i tabellen. 

Ny Inköpsenhetsfunktionalitet

Ny funktionalitetInköpKräver support för att aktivera: NEJ

Det är nu möjligt att definera mer än en inköpsenhet på en produkt. Standardsinköpsenheten sätts på produkten. Man kan sedan välja att sätta en annan inköpsenhet per leverantör. Detta görs under produktens undermeny Lager/Leverantör. När man kopplar produkten till ett leverantörsavtal så kan man nu definiera en specific inköpsenhet samt antal för just denna leverantören. Detta är värdeskapande för er som köper in en produkt i olika enheter för olika leverantörer.

Sätt en Order i Kö och Invänta Nästa Utleverans

Ny funktionalitetOrderhantering / APIKräver support för att aktivera: NEJ

Det är nu möjligt att vid skapandet av en order placera denna i kö genom en inställning i tredje steget i orderbokningen. Inställningen gör att ordern kommer skickas med nästa utleverans på specifierad kund istället för hanteras som en vanlig order som hamnar i den vanliga orderkön ner till lagret. 

Förbättrad Plockprocess för VAS Produkter

FörbättringOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

När en produkt av typen VAS (Value Added Service - en typ av tjänsteartikel) är inkluderad i en order som bokas mot ett virtuellt lager (BI lager) så kommer nu dessa rader att sättas som avslutade/plockade när resterande rader på ordern har blivit avslutade/plockade. Denna process för vituella lager är nu densamma som för externa system så som Extend WMS. 

Förbättrad Sökfunktionalitet vid Lagerflyttsbokning

FörbättringOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

Det är nu möjligt att söka på produkter via alphasök när man bokar en lagerflyttsorder i systemet. Använd den detaljerade vyn för att boka lagerflyttsorders. 

Förbättrad Inställningsmöjlighet för Fakturor

FörbättringEkonomiKräver support för att aktivera: NEJ

Man kan nu sätta en inställning på fakturor som specificerar om fakturan skall distribureras direkt per automatik eller om fakturan måste granskas av en användare i systemet innan den skall skickas iväg. 

Förbättrat Gränssnitt för Inköpsorders som Skickas via Länk i Mejl

FörbättringInköpKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har förbättrad gränssnittet för inköpsorders som skickas via länk i mejl till leverantörer där vi nu även inkluderar ett förväntat datum för utleverans. Detta är antingen angett på ordern eller automatiskt uträknat baserat på de ledtider som finns uppsatta. 

Förbättrad Sökfunktionalitet för Prislistor

FörbättringPrislistorKräver support för att aktivera: NEJ

En förbättring har gjorts på Wildcardsökningen i sökfunktionen för prislistor.

Förbättrad Kopieringsfunktion för Produkter

FörbättringProduktKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu implementerat en förbättring som gör att mer data flyttas med när man väljer att skapa en produkt utifrån en befintlig produkt med funktionen "Kopiera från Produkt".

XTND WMS

Ny Printfunktionalitet

Ny funktionalitetPrinterKräver support för att aktivera: NEJ

Det är nu möjligt att sätta upp dina egna val av printers kopplat till din användare i Extend WMS.

Integrationer / API

Förbättrat Kommunikation i APIet för Produkter

FörbättringProduktKräver support för att aktivera: NEJ

En förbättring har gjorts i API kopplingen där vi nu skickar med samtliga GTIN / EAN nummer för produkter för olika förpackningsnivåer.