Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedan finnes information om vad som ingick i releasen för August, 2019. Release: 6.8.0.0

XTND BACKEND

Förbättrat XUI for Inköpsorders & Offerter

FörbättringInköpKräver support för att aktivera: NEJ

En förbättring är gjord för de XUI sidor som används för mejlutskick med länk för inköp och offerter. Sidan uppdateras nu automatiskt när vi har annullerat en eller flera rader på inköpet eller i offerten. Vi har även lagt till en kolumn i tabellen för status så det är tydligt vilka rader som har blivit bekräftade och vilka som fortfarande ligger beställda till exempel.

Filtrera på Leverantör i Kundförsäljning Datavy

FörbättringFörsäljningsstatistikKräver support för att aktivera: NEJ

Under fliken Produkt i Kundförsäljning Datavyn så kan man nu sortera statistiken baserat på leverantörer.

Fyll på Dina Lager Automatiskt med Lagerflyttar

Ny funktionalitetLagerflyttKräver support för att aktivera: NEJ

Det är nu möjligt sätta upp automatisk påfyllnad av lager med lagerflyttar. Detta betyder att vi automatiskt kan förflytta saldo från till exempel ett centrallager till ett depolager. Detta sätter man upp genom att skapa upp leverantörsavtal som anger ska användas för lagerflyttar och anger från vilket lager man ska flytta från. Man behöver även ange på avtalet att det ska användas för automatiska inköp. Man behöver sedan sätta upp att lagret ska hantera automatisk påfyllning.

Begränsad Användning av Specieltecken för Prislistnamn & Förbättring av Exportfunktionen för Prislistor

FörbättringPrislistorKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har begränsat användningen av specialtecken i prislistnamnen då dessa skapade problem för vissa när man försökte exportera prislistan. Vi har även förbättrat exportfunktionaliteten i samband med denna ändring. 

Tillåtna och otillåtna tecken för namn på prislistor:

Tillåtna specialtecken: - _

Otillåtna specialtecken: ! @ # $ % ^ & * ( ) 

Förbättrad Hantering av Direkleveranser som Kräver Planering

FörbättringDirektleveransKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu förbättrat hanteringen av ordrar som är helt direktlevererade där man angett på kunden att denna kräver planering. Dessa ordrar kommer nu att hamna i granskningskön där man kan granska ordrarna innan en direkleveransorder kan skapas upp för ordern.

Förbättrad Prestanda av Grapfen Försäljning & Prognos

FörbättringSäljareKräver support för att aktivera: NEJ

En prestandaförbättring har gjorts på grafen Försäljning och Prognos i säljarens dashboard så att denna bättre hanterar olika datamängder.

Förbättrad Hantering av Inköpsorders

FörbättringInköpKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har hanterat ett fall där inköpsorderns status fortfarande stod som "Blandad" när en ordern blivit helt inlevererad, men i flera omgånger där man även registrerat korrektioner på antal inlevererade per orderrad. Statusen kommer nu att korrekt ändras till "Avslutad".

Förbättrad Hantering av Portkod i Orderbokningen

FörbättringOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

I orderbokningen så tillåts det maximalt 10 tecken för att ange en eventuell portkord för leveransadressen, detta för att vara kompatibel med standarden satt av olika transportbolag. En händelse uppstod där man kunde ange fler en 10 tecken för portkord vilket skapade problem när ordern skulle hanteras. Vi har nu gjort en justering så att detta inte längre är möjligt.

Förbättring av Extend Dashboard

FörbättringDashboardKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu förbättrat statistiken som visas på dashboarden i Extend. "Fakturor idag" kunde visa missvisande siffror om en användare hade satt fakturor till skickade när fakturorna redan skickats iväg, detta är nu korrigerat.

Nya Sidor får Nytt, Fräscht Utseende

Ny funktionalitetBackend UIKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har tagit fram ett nytt gränssnitt som kommer att användas för alla nya sidor i Extend. Detta kommer skapa en homogenitet som gör det lätt att navigera på de olika sidorna. På dessa sidor som inkluderar tabeller så kommer man kunna söka direkt i tabellen via en tabellsökning eller med mer avancerade filter på sidor som kräver detta. Den nya tabellsökningen gör det snabbt och smidigt att hitta det man söker i tabellen. Vi har också gjort det möjligt för dig att via kugghjulet visa eller dölja kolumner samt kunna flytta om kolumner i tabellen så de hamnar i önskad ordning. Dessa inställningar är användarspecifika. 

Lägg till en Rabattsats i Procent i Orderbokningen

Ny funktionalitetOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu gjort det möjligt att lägga till en procentuell procentsats i den nya orderbokningen. Detta görs genom att först lägga till orderraden till ordern. Därefter kan du redigera raden genom att klicka på pennan och skriva in din rabattsats i procent. It is now possible to set a percentage discount per order row in the new order booking process. This is done by adding a percentage sign (%) at the end when adding the discount. If no percentage sign is added, the system will assume it to be a regular numbered value. The same functionality also exists in the quick order booking.

Sök på Transaktioner i Konteringsutfall

Ny funktionalitetEkonomiKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har förbättrat användarvänligheten och sökfunktionaliteten på sidan Konteringsutfall. Här kan man nu söka efter transaktioner med hjälp av dess transaktions ID. Ett transaktionsID kan vara till exempel ett ordernummer, ett inleveransnummer, ett fakturanummer etc. Detta gör det lättare för dig att exempelvis lätt hitta belopp för en specifik transaktion.

Noteringar / Fritext Visas Nu på Fakturor med Exportformat Svefaktura

Ny funktionalitetEkonomiKräver support för att aktivera: NEJ

Anteckningar på manuella fakturor följer nu med på fakturan om man använder fakturaexportformatet Svefaktura.

Förbättrad Avrundning för Automatic Cost Change

FörbättringEkonomiKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har förbättrat avrundningen på sidan Konteringsutfall för konteringshändelsen "Automatic Cost Change".

XTND WMS

Ny Sökfunktion

Ny funktionalitetOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

Nu lanserar Extend en ny funktionalitet för att söka på orders. Här kan du söka på plockID, ordernummer, kundens namn, sändingsnummer, kollinummer eller ID på emballageenheten. Du kan här även scanna en streckkod på en order, en transportetikett, eller en emballage etikett och direkt få information om den ordern. Det finns ingen historisk eller status begränsning i resultatet, samtliga orders som matchar resultatet kommer att visas.

Väljer du sedan en order i sökresultatet så skickas du till en sida där kan se ytterligare detaljer om ordern och kan göra specifika actions.

Den sidan innehåller alltså inte bara mycket information, utan det finns även ett antal möjligheter att direkt från denna sida kunna skriva ut dokument eller ettiketter, eller från denna sida skickas till sidan för plock eller transportbokning.

Denna nya funktionalitet är extra värdefull för er som använder er av zon eller stafettplock i Extend Warehouse.


Ny Transportbokningsfunktionalitet

Ny funktionalitetTransportbokningKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu support för automatiskt byte av pall för transportsätten PostNord och Dansk Fraktman.

Utökad Produktinformation vid Godsmottagnining

Ny funktionalitetGodmottagningKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har nu utökat produktinformationen som visas när man tar emot varor på godsmottagningen. Om en produktbeskrivning existerar för produkten så kommer personalen nu att kunna se denna vid inleverans. 

Förbättrat Gränssnitt för Orderplock

FörbättringOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

Gränssnittet för orderplock har nu förbättras vad det gäller godsmarkeringar. Om en godmarkering finns angiven på en order om hur ordern ska hanteras så kommer nu denna text visas i rött för att göra det tydligare för lagerpersonalen som plockar varorna. 

Förbättrad Hantering av Portkord i Orderhanteringen

FörbättringOrderhanteringKräver support för att aktivera: NEJ

I orderbokningen så tillåts det maximalt 10 tecken för att ange en eventuell portkord för leveransadressen, detta för att vara kompatibel med standarden satt av olika transportbolag. En händelse uppstod där man kunde ange fler en 10 tecken för portkord vilket skapade problem när ordern skulle hanteras. Vi har nu gjort en justering så att detta inte längre är möjligt.

Integrations / API

Förbättring av Webhook API

FörbättringWebhook APIKräver support för att aktivera: NEJ

Vi har utökat vårt Webhook API för events gällande uppdateringar av kundorders. När en kundorder ändras så kan nu följande uppdateras via API:et: 
1) Ändring av önskat leveransdatum
2) Ändrad tilldelad och planerad rutt från Workwave. 
3) Ändringar på orderrad så som antal och annullering av orderrad.