Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
NyhetsbrevNya ordersidor

Med release 8.9 lanserar vi våra nya ordersidor. Detta är en stor förändring av kärnfunktionalitet i systemet.

Introduktionsfilm till ordersidorna


Vem påverkas av detta?

Ni som använder XTND Backend, och lägger eller söker upp orders där. Det vill säga, de flesta av våra användare.


Hur påverkar detta dig?

Du har fått nya ordersidor i systemet. Detta påverkar hur du skapar och hantera orders och returorders i XTND Backend.

De gamla ordersidorna finns fortfarande tillgängliga i en månad för en smidig övergång.


Vad behöver man göra?

Man behöver lära sig de nya sidorna och ta del av det material som skapats för att instruera våra användare i hur man använder de nya sidorna. Genom att ta del av detta material blir du snabbare familjär med sidorna vilket gör att denna förändring blir lättsam och smidig för dig som använder våra ordersidor.
Viktig information gällande orderradstatusar

Med release 8.6 i juni så ändras orderradsstatusarnas namn. Nedan beskrivs samtliga statusar, deras namn och tidigare namn.

ENGSWEDKTidigare namn / Previously named
OrderedBeställtBestiltInkommande
Ordered with errorFel på inkommandeBestilt med fejlFel på inkommande
PickingReserveradPlukkesReservation gjord
Error while pickingFel vid reservationFejl under valgFel vid reservation
PurchasedInköp gjortKøbtInköp gjort
Confirmation sentBekräftelse sändBekræftelse sendtBekräftelse sänd
Error sending confirmationFel vid sändning av bekräftelseFejl ved afsendelse af bekræftelseFel vid sändning av bekräftelse
CancelledAnnulleradAnnulleretAnnullerad
SentSkickadSendtPlockad
Purchase confirmedInköp bekräftatKøbInköp bekräftat
Purchase deliveredInköp levereratKøb leveretInköp levererat
DeletedRaderadSlettetRaderad
CreatedSkapadLavetCreated
Awaiting paymentInväntar betalningVenter på betalingAwaitingPayment
PausePausadPausePause
PendingInväntarPendingPending
SubscriptionPrenumerationAbonnementSubscription
DraftUtkastUdkastDraft
Draft allocationUtkast med saldoUdkast saldoDraft allocation

Viktig information gällande Incoterms 

För release 8.4 i slutet av April, så kommer en uppdatering ske där Incoterms på orders kommer börja kommuniceras ner från XTND Backend till XTND WMS.

Vi vill meddela detta i god tid eftersom förändringen innebär att du som använder vårt WMS behöver se över och möjligen justera Incoterms på kunder och orders i Backend innan denna uppdatering sker.

Vem påverkas av detta?

Ni som använder XTND WMS. Använder ni inte vårt WMS kan ni bortse från denna information.

Hur påverkar detta dig?

Incoterms påverkar din transportbokning i WMS. Incoterms är standardiserade transportvillkor framtagna av International Chamber of Commerce (ICC) som redogör hur kostnader och ansvar fördelas mellan köpare och säljare. När Incoterms skickas med orders så påverkar det vem som bär kostnad och ansvar för transporten du bokar i WMS. Transportkostnaden för er bokning fakturerar transportbolaget antingen er som säljare eller era köpare beroende på Incoterms.

En undersökning har gjorts på vilka Incoterms som våra kunder använder. Denna visade bland annat att Incoterms Ex Works (EXW) används flitigt. Att använda EXW innebär minimalt ansvarstagande av säljaren. Här står köparen för samtliga transportkostnader och bär allt ansvar. Riskövergången från säljare till köpare sker redan på angiven plats, utan att ha lastat för transport. Använder man EXW så kommer därför kunden faktureras av transportören för transportkostnaden.

Detta transportvillkor kan lätt förvirras med Free carrier (FCA) där säljaren även ansvarar för att lasta på orders på första transportmedlet. Använder man FCA kommer därför du som säljare att faktureras av transportören för transportkostnaden.

Vi tror att många av våra kunder förväxlar dessa två.

Rent praktiskt i XTND WMS blir skillnaden enligt nedan.

Dessa uppgifter skickas till transportören:

EXW: Mottagare betalar frakt med konto 123456

 


FCA: Vi som avsändare betalar frakt med konto 654321.

 


Vad behöver man göra?

Ni behöver ta reda på vilka Incoterms som är rätt för er och era transporter. Därefter behöver ni säkerställa att ni använder rätt Incoterms i våra system och justera dessa vid behov.

Följ denna instruktion om ni behöver vägledning i hur ni tar fram och uppdaterar denna data i XTND Backend: Exportera & uppdatera Incoterms för kunder

Läs mer om incoterms under Vad är incoterms / transportvillkor? i vår FAQ.

Det är ert ansvar att se till att Incoterms på era kunder och orders är korrekt inställda i ert system per det datum uppdateringen sker.

Nya incoterms2020

ICCs nya Incoterms2020 är i effekt sedan 1 januari 2021. För de som aktivt använder Incoterms2010 så gäller dessa fortfarande.

Läs mer på ICCs officiella hemsidor för information om deras Incoterms2020, vilka ändringar som applicerats från tidigare version Incoterms2010 och hur detta kanske påverkar dig.

Incoterms i XTND plattformen

I XTND Backend kan du ange Incoterms för leverantörer på deras leverantörsavtal, kunder under deras Logistikinställningar, samt på individuella orders vid orderbokning.

Läs mer om incoterms under Vad är incoterms / transportvillkor? i vår FAQ.


Brextend


Vid årsskiftet lämnar Storbritannien EU – på riktigt – och det kommer påverka fyra funktioner i ditt flöde i XTND plattformen:

Momshanteringen

Från 1 januari 2021 kommer försäljning till Storbritannien tolkas som export, dvs leverans utanför EU. Det innebär att all moms, även till privatpersoner, kommer att tas bort.

Viktigt att komma ihåg! 

På ordrar som skapades innan årsskiftet men som levereras efter 31 december behöver du ta bort momsen för privatpersoner manuellt. Om du bara säljer till företag behövs ingen åtgärd.

Intrastatredovisning

Efter Brexit så kommer fysiska flöden till och från England INTE att räknas med i intrastatrapporterna mellan EUs medlemsländer.

Kvartalsrapporteringen

Kvartalsrapporteringen handlar om att rapportera vilka fakturor man gjort till kunder inom EU, där man har fakturerat utan moms då det fanns ett VAT- nummer. Kvartalsrapporteringen kommer att justeras, och Storbritannien kommer inte att vara med efter 31 december 2020.

Konteringsregler

Kom ihåg att även kontrollera era konteringsregler. Försäljning inom EU respektive försäljning som Export kan ha satts upp på olika sätt, så se till att försäljningen till Storbritannien konteras på det sätt ni vill efter årsskiftet.

Om du har frågor kring hur Brexit påverkar dina flöden i XTND plattformen, är du välkommen att Kundtjänst & Support.
På denna sida